Kies waar je een afspraak wilt maken
 • Heb je nog geen PXL-account, dan kan je een afspraak maken door op een dienst uit onderstaande lijst te klikken.
 • Heb je al een PXL-account of een huidige PHL-account, dan kan je inloggen om een afspraak te maken.
 • Dienst studievoortgang

  • Dienst studievoortgang
   Geen info
 • Diverse

  • Summercoach-studentenbegeleiding
   PXL hogeschool voorziet deze zomer begeleiding voor studenten met tweede zit door een summercoach. Bij de summercoach kan je reeds vanaf juni terecht voor informatie en ondersteuning
  • Reserveren Boxen PXL-Bibliotheek
   Wil je (met medestudenten) een rustige plek reserveren in de bibliotheek om een cursus door te nemen? Dat kan je via deze link.
  • Tips en aandachtspunten bij het opstellen jaarverslag (incl. feedback)
   Het opleidingshoofd en/of kwaliteitszorgverantwoordelijke krijgen gerichte feedback op het jaarverslag 2015-2016 als input voor het opstellen van het jaarverslag 2016-2017. De samenhang van de verschillende informatie die de opleiding ontvangt (kengetallen, input stakeholders, opleidingsdoelen, …) en de wijze van reflecteren komt hierbij aan bod.
  • GDPR interview
   Enkel voor betrokken diensten
 • PXL-Tech

  • Studentenondersteuner Tech
   Bij Stephanie Knoops kan je terecht voor: Persoonlijke vragen/problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie,…), studiebegeleiding, gepersonaliseerde faciliteiten, afhaakgesprekken
 • PXL-Healthcare

  • Trajectbegeleiding Ergotherapie
   Studenten Ergotherapie kunnen via deze link met mevr. Miet Berden een afspraak maken ivm trajectbegeleiding.
   Studenten Verpleegkunde kunnen via deze link met mevr. Miet Berden een ombudsgesprek aanvragen.

   Locatie: Studentpoint Healthcare, Guffenslaan 39, N0.39 (groene gang bij de hoofdingang)
 • PXL-Business

  • Trajectbegeleiding FIV
   B056
  • trajectbegeleiding LOG
   B056
  • Trajectbegeleiding bachelor marketing
   Afspraak bij Ingrid Jacobs, trajectbegeleider marketing, studentpoint Elfde Liniestraat, lokaal B056
 • PXL-Social Work

  • Trajectbegeleiding sociaal werk
   Via onderstaande link kan je een afspraak maken bij Kristel Moons (trajectbegeleider Sociaal Werk). De afspraken gaan door in het student point, campus Vildersstraat.
 • PXL-Education

  • Trajectbegeleiding leraar lager onderwijs – avondtraject
   Afspraak bij Katrien Daerden, trajectbegeleider
  • Trajectbegeleiding leraar secundair onderwijs: Carmen Gonnissen
   Afspraak bij Carmen Gonnissen, trajectbegeleider, op het Student Point campus Vildersstraat
  • Studentenondersteuning PXL-Education: Lies
   Bij de studentondersteuners kunnen alle studenten van PXL-Education terecht met vragen i.v.m. persoonlijke problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie,…), studiebegeleiding, afhaakgesprekken en studiekeuzebegeleiding.
   De studenten LSO kunnen bij Jane Price eveneens terecht voor het aanvragen van gepersonaliseerde faciliteiten (voor studenten met een functiebeperking en voor studenten in bijzondere omstandigheden) en voor GON-begeleiding.
  • Studentenondersteuning PXL-Education: Hidir Celep
   Bij de studentondersteuners kunnen alle studenten van PXL-Education terecht met vragen i.v.m. persoonlijke problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie,…), studiebegeleiding, afhaakgesprekken en studiekeuzebegeleiding.
   De studenten LKO en LLO kunnen bij Hidir Celep eveneens terecht voor het aanvragen van gepersonaliseerde faciliteiten (voor studenten met een functiebeperking en voor studenten in bijzondere omstandigheden) en voor GON-begeleiding.
 • PXL-MAD

  • Trajectbegeleiding PXL-MAD
   Via deze link kan je een afspraak maken met de trajectbegeleider van PXL-MAD, Corry Hermans. Op het moment van je afspraak word je verwacht in lokaal C011, campus Elfde-Linie, blok C.