Kies waar je een afspraak wilt maken
 • Heb je nog geen PXL-account, dan kan je een afspraak maken door op een dienst uit onderstaande lijst te klikken.
 • Heb je al een PXL-account of een huidige PHL-account, dan kan je inloggen om een afspraak te maken.
 • Dienst studievoortgang

  • Dienst studievoortgang
   Geen info
 • Diverse

  • EHBO Bijscholing
   De bijscholingscursus gaat door in zaal Black box op het tweede verdieping/Pierre Cox op de eerste verdieping van gebouw D op de campus Elfde-Linie.
  • Tips en aandachtspunten bij het opstellen jaarverslag (incl. feedback)
   Het opleidingshoofd en/of kwaliteitszorgverantwoordelijke krijgen gerichte feedback op het jaarverslag 2015-2016 als input voor het opstellen van het jaarverslag 2016-2017. De samenhang van de verschillende informatie die de opleiding ontvangt (kengetallen, input stakeholders, opleidingsdoelen, …) en de wijze van reflecteren komt hierbij aan bod.
  • Fotoshoot PXL
   GYM (Achter gebouw A)
 • PXL-Tech

  • Trajectbegeleiding pba Elektronica - ICT
   Je kan via deze link een afspraak maken met de trajectbegeleider van PXL-Tech pba Ea-ict, Chris Noelmans. Op het moment van je afspraak word je verwacht in het studentpoint, gebouw H, Agoralaan, Diepenbeek.
  • Trajectbegeleiding pba Bouw
   Je kan via deze link een afspraak maken met de trajectbegeleider van pba bouw, Elise Mues. Op het moment van je afspraak word je verwacht in het studentpoint, Universitaire Campus - Gebouw H, Agoralaan, Diepenbeek.
  • Trajectbegeleiding pba Elektromechanica
   Geen info
  • Studentenondersteuner Tech
   Bij Stephanie Knoops kan je terecht voor: Persoonlijke vragen/problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie,…), studiebegeleiding, gepersonaliseerde faciliteiten, afhaakgesprekken
  • Afspraken trajectbegeleiding ABT (BTL + GRM)
   Geen info
 • PXL-Healthcare

  • Trajectbegeleiding Ergotherapie
   Studenten Ergotherapie kunnen via deze link met mevr. Miet Berden een afspraak maken ivm trajectbegeleiding.
   Studenten Verpleegkunde kunnen via deze link met mevr. Miet Berden een ombudsgesprek aanvragen.

   Locatie: Studentpoint Healthcare, Guffenslaan 39, N0.39 (groene gang bij de hoofdingang)
  • Trajectbegeleiding Verpleegkunde
   Trajectbegeleiding Verpleegkunde: Je hebt een afspraak met Mevr. Kirsten Theunis op de Guffenslaan 39, Gebouw N, in het Studentpoint.
  • Trajectbegeleiding Vroedkunde
   Trajectbegeleiding Vroedkunde: Je hebt een afspraak met Mevr. Jill Smets op de Guffenslaan 39, Gebouw N, in het Studentpoint
  • Studentenondersteuning Ergotherapie + Vroedkunde
   Studentenondersteuning Ergo + Vroedkunde: Je hebt een afspraak met Mevr. Mieke Boes op de Guffenslaan 39, Gebouw N, in het studentpoint.
 • PXL-IT

  • Trajectbegeleiding Toegepaste Informatica
   Je kan via deze link een afspraak maken met de trajectbegeleiders Veerle Asaert of Kerstin Nys van het Dpt. PXL-IT voor aanvragen betreffende Individuele Trajecten. Je vindt hen in B052 of B056. Bij de opmerking kan je aangeven waarom je wenst langs te komen. Tot binnenkort!
 • PXL-Business

  • Trajectbegeleiding ACF
   B056
  • Bachelorproef ACF
   B056
  • Trajectbegeleiding FIV
   B056
  • Trajectbegeleiding office management
   Je kan via deze link een afspraak maken met Hanne Moons (lokaal B245), trajectbegeleider van Office management. Bij de opmerkingen kan je vermelden waarvoor je wil langskomen.
  • trajectbegeleiding LOG
   B056
  • Bachelorproef FIV
   B114/B331
 • PXL-Music

  • Studentenondersteuning PXL MUSIC
   Je kan hier een afspraak maken met de studentenondersteuner van PXL-Music
 • PXL-Social Work

  • Trajectbegeleiding sociaal werk
   Via onderstaande link kan je een afspraak maken bij Kristel Moons (trajectbegeleider Sociaal Werk). De afspraken gaan door in het student point, campus Vildersstraat.
 • PXL-Education

  • Trajectbegeleiding leraar lager onderwijs – avondtraject
   Afspraak bij Katrien Daerden, trajectbegeleider, op het Student Point campus Vildersstraat
  • Trajectbegeleiding leraar secundair onderwijs
   Afspraak bij Carmen Gonnissen, trajectbegeleider, op het Student Point campus Vildersstraat
  • Studentenondersteuning PXL-Education: Jane Price
   Bij de studentondersteuners kunnen alle studenten van PXL-Education terecht met vragen i.v.m. persoonlijke problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie,…), studiebegeleiding, afhaakgesprekken en studiekeuzebegeleiding.
   De studenten LSO kunnen bij Jane Price eveneens terecht voor het aanvragen van gepersonaliseerde faciliteiten (voor studenten met een functiebeperking en voor studenten in bijzondere omstandigheden) en voor GON-begeleiding.
  • Studentenondersteuning PXL-Education: Hidir Celep
   Bij de studentondersteuners kunnen alle studenten van PXL-Education terecht met vragen i.v.m. persoonlijke problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie,…), studiebegeleiding, afhaakgesprekken en studiekeuzebegeleiding.
   De studenten LKO en LLO kunnen bij Hidir Celep eveneens terecht voor het aanvragen van gepersonaliseerde faciliteiten (voor studenten met een functiebeperking en voor studenten in bijzondere omstandigheden) en voor GON-begeleiding.
  • Stagecoördinatoren AV
   Geen info
  • Taalbegeleiding
   Het lokaal voor de taalbegeleiding is C201, de begeleiding wordt gegeven door Hilde Imberechts.
  • stem- en spraakbegeleiding
   Het lokaal voor de stem- en spraakbegeleiding is C201, de begeleiding wordt gegeven door Anne de Meijer.
 • PXL-MAD

  • Trajectbegeleiding PXL-MAD
   Via deze link kan je een afspraak maken met de trajectbegeleider van PXL-MAD, Corry Hermans. Op het moment van je afspraak word je verwacht in lokaal C011, campus Elfde-Linie, blok C.