Kies waar je een afspraak wilt maken
 • Heb je nog geen PXL-account, dan kan je een afspraak maken door op een dienst uit onderstaande lijst te klikken.
 • Heb je al een PXL-account of een huidige PHL-account, dan kan je inloggen om een afspraak te maken.
 • Dienst studievoortgang

  • Dienst studievoortgang
   Je kan vanaf nu een afspraak maken via Bookings via deze link:

   https://outlook.office365.com/owa/calendar/HogeschoolPXL9@HogeschoolPXL.onmicrosoft.com/bookings/

   Gelieve eerst een service (periode van afspraak) te selecteren. Daarna kies je een datum en uur dat voor jou past. Daarna vul je je gegevens in.


   Als je je afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail met belangrijke info! In die mail staat de link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.
   Je vind er ook de link naar een aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier dien je minstens 24u op voorhand in te vullen.
 • Diverse

  • EHBO Bijscholing
   De bijscholingscursus gaat door in gebouw D, lokaal Black Box, op campus Elfde Linie
  • StudentStartUP - Coach Matthias Reygel
   Zin om te ondernemen of vragen rond ondernemen? Wij helpen je graag verder! De komende weken (tot en met de paasvakantie) zal dit digitaal verlopen (telefonisch of via Skype). Heb je een dringende vraag of is er geen moment ter beschikking is, stuur gerust een mail naar Ine.Gerrits@pxl.be of matthias.reygel@pxl.be.
 • ExamenFeedback

  • Toegepaste Informatica : Examenfeedback AON
   Toegepaste Informatica : Examenfeedback AON : Philippe Haldermans, Steven Palmaers, Greta Poelmans, Tom Schuyten, Erik Ulrichts, Jan Willekens
 • PXL-Green&Tech

  • Trajectbegeleiding Graduaat Elektromechanische systemen, HVAC-systemen en Hernieuwbare energiesystemen
   Voor een aanvraag/bespreking van je individueel traject en een aanvraag van vrijstellingen kun je terecht bij de coördinator / trajectbegeleider, Christa Grosemans. De studenten worden verwacht in het gebouw van PXL-Green&Tech, Agoralaan, gebouw H, 3590 Diepenbeek, lokaal DE 101.
  • Trajectbegeleiding pba Bouw

   Je kan een afspraak maken met de trajectbegeleider Elise Mues via deze link .
   Gelieve eerst een service te selecteren: afspraak on campus (studentpoint Diepenbeek) of online (via TEAMS). Daarna kies je een datum en een uur dat voor jou past. Je vult je gegevens in om de afspraak te reserveren.

   Als je je afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail met belangrijke info. In die mail staat de link naar het Teams-gesprek in geval van een online gesprek. Een afspraak annuleren/verplaatsen kan ook via deze bevestigingsmail.
  • Trajectbegeleiding pba Elektromechanica

   Je kan vanaf nu een afspraak maken via Bookings via deze link .
   Gelieve eerst een service (periode van afspraak) te selecteren. Daarna kies je een datum en uur dat voor jou past. Daarna vul je je gegevens in.

   Als je je afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail met belangrijke info! In die mail staat de link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.
   Tot 2u voor uw afspraak kan je je afspraak inboeken. Bekijk ook of de afspraak online doorgaat of op school.
  • Studentenondersteuning Tech

   Bij Stephanie Knoops kan je terecht voor: Persoonlijke vragen/problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie,…), studiebegeleiding, gepersonaliseerde faciliteiten, afhaakgesprekken.

   Je kan vanaf nu een afspraak maken via Bookings via deze link.

   Gelieve eerst een service (periode van afspraak) te selecteren. Daarna kies je een datum en uur dat voor jou past. Daarna vul je je gegevens in. Voor persoonlijke en psychosociale moeilijkheden reserveer je 2 aansluitende blokken van 30 minuten. Voor faciliteiten, studieproblemen, studiekeuzebegeleiding en afhaakgesprekken reserveer je 1 blok van 30 minuten.

   Als je je afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail met belangrijke info.
 • PXL-Healthcare

  • Trajectbegeleiding Vroedkunde
   Trajectbegeleiding Vroedkunde: Je hebt een afspraak met Mevr. Jill Smets op de Guffenslaan 39, Gebouw N, in het Studentpoint
  • Medisch onderzoek : Ergotherapie / Mantoux-test (Intra dermo)
   Zonder specifieke redenen is een medische goedkeuring geldig voor de ganse ‘schoolcarrière’. Toch is er een jaarlijkse opvolging n.a.v. de jaarlijkse Mantoux-test.( intra dermo )
  • Jaarlijkse Mantoux-test (intradermo) - Opleiding verpleegkunde
   Voor 2de en 3de jaars-studenten die stage lopen in dit academiejaar 2020-21.
   Om stage te kunnen lopen, is een jaarlijkse test noodzakelijk.
  • Ergotheek - Bachelor Ergotherapie

   Je kan een afspraak maken via deze link voor advies en uitlenen van hulpmiddelen, therapie- en didactisch materiaal.
  • Trajectbegeleiding Verpleegkunde

   Je kan nu een afspraak maken bij de trajectbegeleider via Bookings via deze link.

   Gelieve eerst de service te selecteren: afspraak ON CAMPUS (Studentpoint Departement Healthcare, Guffenslaan 39) of ONLINE (via Microsoft Teams).
   Daarna kies je een datum en tijdstip dat past voor u en vul je uw gegevens in om de afspraak te reserveren. Na het maken van de afspraak, krijg je een bevestigingsmail met belangrijke informatie. Bij een online afspraak staat de link naar het Teams-gesprek ook in deze mail. Via deze bevestigingsmail kan je ook uw afspraak annuleren of verplaatsen.
  • Studentenondersteuning Ergotherapie + Vroedkunde

   De afspraken met studentenondersteuner Mieke Boes gaan online door. Je kan een afspraak maken via deze link.
   Als je een afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail. In die mail staat een link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.

   P.S.: Zit je met vragen die moeilijk online gesteld kunnen worden, stuur dan een e-mail naar mieke.boes@pxl.be. Er kan dan gekeken worden voor een afspraak op de campus.
 • PXL-Digital

  • Trajectbegeleiding Graduaat Programmeren dag- en avondopleiding
   Voor een aanvraag/bespreking van je individueel traject en de aanvraag voor vrijstellingen kun je terecht bij Greta Poelmans.

   Afspraken gaan op dit moment door via Microsoft Teams. De trajectbegeleider zal jou contacteren op het moment van de afspraak
  • Trajectbegeleiding Pba Elektronica-ict, graduaat IoT en graduaat Netwerkbeheer (dag- en avond)
   Je kan een afspraak maken met de trajectbegeleider Chris Noelmans.

   Afspraken gaan op dit moment door via Microsoft Teams. De trajectbegeleider zal jou contacteren op het moment van de afspraak
  • Trajectbegeleiding PBA Toegepaste Informatica - Switch2IT - GRA Digitale Vormgeving
   Je kan een afspraak maken met de trajectbegeleiders Veerle Asaert en Kerstin Nys via Bookings via deze link .
   Gelieve eerst een service te selecteren: locatie - periode - naam trajectbegeleider - opleiding.
   Daarna kies je een datum en een uur dat jou past.
   De trajectbegeleider contacteert jou op het moment van de afspraak.
   Veerle Asaert: PBA Toegepaste Informatica (TIN) - Switch2IT (S2IT)
   Kerstin Nys: PBA Toegepaste Informatica (TIN) - GRA Digitale Vormgeving (DVO)
  • Studentenondersteuner PXL-Digital graduaatsopleidingen

   Heb je vragen i.v.m. studiebegeleiding (bv. planning, studiemethode) of heb je persoonlijke problemen (bv. faalangst, stress, problemen thuis, ...)? Wens je een afhaakgesprek of faciliteiten omwille van een functiebeperking? Maak dan een afspraak bij jouw studentenondersteuner Sarina Reekmans.
  • Studentenondersteuning PXL-Digital bacheloropleidingen

   Heb je vragen i.v.m. studiebegeleiding (bv. planning, studiemethode) of heb je persoonlijke vragen of problemen (bv. faalangst, stress, problemen thuis, …)? Ben je aan het twijfelen aan je studiekeuze? Wens je een afhaakgesprek of wil je faciliteiten aanvragen omwille van een functiebeperking? Maak dan een afspraak met je studentenondersteuner Dorien Vanderheyden.

   De afspraken gaan online door. Je kan een afspraak maken via deze link.
   Voor persoonlijke en psychosociale moeilijkheden reserveer je 2 aansluitende blokken van 30 minuten. Voor faciliteiten, studieproblemen, studiekeuzebegeleiding en afhaakgesprekken reserveer je één blok van 30 minuten.

   Als je een afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail. In die mail staat een link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.

   Zit je met vragen die moeilijk online gesteld kunnen worden, stuur dan een e-mail naar dorien.vanderheyden@pxl.be. Er kan dan gekeken worden voor een afspraak op de campus.
 • PXL-Business

  • Trajectbegeleiding Rechtspraktijk: Inez Holsteens

   Via deze link kunnen enkel studenten die 1 RPR en 2 RPR combineren en/of vrijstellingen willen aanvragen een afspraak maken met Inez Holsteens, trajectbegeleider voor rechtspraktijk. De afspraken zullen doorgaan via Teams. Op het ingeplande uur zal je dus via Teams gecontacteerd worden. Studenten die 2 RPR en 3 RPR willen combineren kunnen een afspraak maken bij mevr. Di Nicola.
   Bij opmerkingen kan je vermelden waarvoor je wil langs komen. Voor een vlot verloop is het bovendien noodzakelijk dat iedereen zijn login-gegevens (studentennummer en paswoord) meebrengt naar de afspraak. Voor het aanvragen van vrijstellingen is ook een kopie van de puntenlijst(en) vereist. Annuleren van een afspraak kan enkel via mail ten minste 2 dagen vooraf en met motivering.
  • Intakegesprekken Graduaat Transport & Logistiek
   Het intakegesprek kadert in het oriënteringstraject van de graduaatsopleidingen. De coördinator bespreekt samen met de student zijn/haar resultaten op de instaptesten en bekijkt of er extra ondersteuning nodig is.
   De studenten worden verwacht in gebouw B, lokaal B103
  • Trajectbegeleiding Rechtspraktijk en Graduaat Juridisch-administratieve ondersteuning: Kim di Nicola

   Rechtspraktijk
   Via deze link kunnen enkel studenten die 2 RPR en 3 RPR combineren een afspraak maken met Kim di Nicola, trajectbegeleider voor rechtspraktijk. De afspraken vinden plaats in lokaal B 056. Studenten die 1 RPR en 2 RPR willen combineren, of die een vrijstelling willen aanvragen, kunnen een afspraak maken bij mevr. Holsteens.
   Bij opmerkingen kan je vermelden waarvoor je wil langs komen. Voor een vlot verloop is het bovendien noodzakelijk dat iedereen zijn login-gegevens (studentennummer en paswoord) meebrengt naar de afspraak. Voor een vlotte afhandeling is het ook aan te raden om je eigen laptop mee te brengen naar de afspraak. Annuleren van een afspraak kan enkel via mail ten minste 2 dagen vooraf.


   Graduaat Juridisch-administratieve ondersteuning
   Via deze link kunnen enkel studenten die JAO/JAW/JA$ studeren een afspraak maken met Kim di Nicola, trajectbegeleider. De afspraken vinden plaats in lokaal B 056. Bij opmerkingen kan je vermelden waarvoor je wil langs komen. Voor een vlot verloop is het bovendien noodzakelijk dat iedereen zijn login-gegevens (studentennummer en paswoord) meebrengt naar de afspraak. Voor een vlotte afhandeling is het ook aan te raden om je eigen laptop mee te brengen naar de afspraak. Annuleren van een afspraak kan enkel via mail ten minste 2 dagen vooraf.
  • Intakegesprekken Graduaat Accounting Administration
   Het intakegesprek kadert in het oriënteringstraject van de graduaatsopleidingen. De coördinator bespreekt samen met de student zijn/haar resultaten op de instaptesten en bekijkt of er extra ondersteuning nodig is. De studenten worden verwacht in gebouw B, lokaal B203.
  • Trajectbegeleiding Graduaat Accounting Administration
   Voorlopig zullen alle gesprekken digitaal gebeuren (tenzij het niet anders kan). Ik bel je op het vastgelegde uur op via MS Teams. Moest er onverwachts iets tussenkomen, gelieve je afspraak dan te annuleren of mij even een mailtje te sturen: kerry.cuypers@pxl.be.
  • Trajectbegeleiding Financie- en verzekeringswezen (FIV)
   Voorlopig zullen alle gesprekken digitaal gebeuren. Op het vastgelegd moment zal je dan door mij gecontacteerd worden via MS Teams. Indien achteraf belet, graag dan communiceren via Greet.Verhofstadt@pxl.be. Vragen en info mogen uiteraard ook per mail.
  • Trajectbegeleiding Office Management

   Je kan vanaf nu een afspraak maken via Bookings via deze link.

   Als je je afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail met belangrijke info! De afspraken gaan steeds online door. In die mail staat de link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.
  • Trajectbegeleiding Logistiek

   Je kan vanaf nu een afspraak maken via Bookings via deze link.

   Als je je afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail met belangrijke info! De afspraken gaan steeds online door. In die mail staat de link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.
  • Trajectbegeleiding bachelor marketing

   Je kan vanaf nu een afspraak maken via MS Bookings via deze link (klik hier voor afspraak via MS Booking) .

   Gelieve eerst een service (periode van afspraak) te selecteren. Daarna kies je een datum en uur dat voor jou past. Daarna vul je je gegevens in.

   Als je je afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail met belangrijke info! In die mail staat de link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.
  • Trajectbegeleiding Accountancy-Fiscaliteit/Bedrijfsmanagement/Taxes & Management Accounting

   Je kan vanaf nu een afspraak maken via Bookings via deze link.

   De afspraken gaan steeds online door. In de bevestigingsmail staat de link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak. Indien achteraf belet, graag dan communiceren via nancy.luts@pxl.be. Vragen en info mogen uiteraard ook per mail.
  • Intakegesprekken Graduaat Juridisch Administratieve Ondersteuning (GRJAO)

   Je kan vanaf nu een afspraak maken via Bookings via deze link .
   De afspraken gaan door in lokaal B203. Indien belet, graag dan communiceren sammy.deridder@pxl.be. Vragen en info mogen uiteraard ook per mail.
  • Studentenondersteuning FIV, BDM-Allround en graduaat MCS

   De afspraken met studentenondersteuner Mieke Boes gaan online door. Je kan een afspraak maken via deze link.
   Als je een afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail. In die mail staat een link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.

   P.S.: Zit je met vragen die moeilijk online gesteld kunnen worden, stuur dan een e-mail naar mieke.boes@pxl.be. Er kan dan gekeken worden voor een afspraak op de campus.
 • PXL-Music

  • Studentenondersteuning PXL-Music

   De afspraken met studentenondersteuner Mieke Boes gaan online door. Je kan een afspraak maken via deze link.
   Als je een afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail. In die mail staat een link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.

   P.S.: Zit je met vragen die moeilijk online gesteld kunnen worden, stuur dan een e-mail naar mieke.boes@pxl.be. Er kan dan gekeken worden voor een afspraak op de campus.
 • PXL-Social Work

  • Begeleidingsgesprekken bindende voorwaarden
   Via deze link kan je een afspraak maken bij Kristel Moons (trajectbegeleider Sociaal Werk) of Iris Tilkin (studentenondersteuner Sociaal Werk) in het kader van de opvolging van de je bindende voorwaarden. De afspraken gaan door in het studentpoint, campus Vildersstraat.
  • Studentenondersteuning Sociaal Werk: Iris Tilkin

   Voor persoonlijke problemen, psychosociale problemen, reserveer je 2 aansluitende blokken van 30 minuten.
   Voor studieproblemen en afhaakgesprekken reserveer je 1 blok van 30 minuten.

   De geplande afspraak bij de studentenondersteuner kan zowel op de campus doorgaan als via MS Teams. Gelieve bij het maken van je afspraak je voorkeur aan te geven bij 'Reden van afspraak'.Indien je bij voorkeur op de campus afspreekt, verwachten we je in de Vildersstraat 5, lokaal B004. Indien je liever via MS Teams afspreekt, contacteren we je op het moment van de afspraak via MS Teams.
  • Trajectbegeleiding sociaal werk: Kristel Moons
   Je kan vanaf nu een afspraak maken via Bookings via deze link:

   https://outlook.office365.com/owa/calendar/PXLBachelorSociaalwerktrajectbegeleiding@HogeschoolPXL.onmicrosoft.com/bookings/

   Gelieve eerst een onderwerp van afspraak te selecteren. Daarna kies je een datum en uur dat voor jou past. Daarna vul je je gegevens in.

   Als je je afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail met belangrijke info! De afspraken gaan steeds online door. In die mail staat de link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.
  • Studentenondersteuning Graduaat Orthopedagogie (Orthopedagogische begeleiding): Renata Maniscalco & Ann Vanbeckevoort
   Bij de studentenondersteuners kunnen alle studenten van het Graduaat Orthopedagogie terecht met vragen i.v.m. studiebegeleiding (studiemethode, studieplanning, uitstelgedrag, …), persoonlijke problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie, …), afhaakgesprekken, het aanvragen van zorgbegeleiding en studiekeuzebegeleiding. De geplande afspraak met Renata Maniscalco of Ann Vanbeckevoort kan zowel op de campus doorgaan in het student point, alsook online via MS Teams (dit kan je aangeven bij de reservering).

   Je kan vanaf nu een afspraak via Bookings maken via deze link .
  • Trajectbegeleiding Graduaat Orthopedagogie (Orthopedagogische begeleiding): Ilse Vanhoutte en Renata Maniscalco
   Je kan vanaf nu een afspraak maken via Bookings via deze link .
 • PXL-Education

  • Studentenondersteuning PXL-Education: Liesbeth Dierckx

   Bij de studentenondersteuners kunnen alle studenten van PXL-Education terecht met vragen i.v.m. studiebegeleiding (studiemethode, studieplanning, uitstelgedrag, …), persoonlijke problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie, …), afhaakgesprekken en studiekeuzebegeleiding. Bij Liesbeth Dierckx kunnen studenten van LSO en UP eveneens terecht voor het aanvragen van een statuut, gepersonaliseerde faciliteiten (voor studenten met een functiebeperking en voor studenten in bijzondere omstandigheden) en voor het aanvragen van zorgbegeleiding.

   De geplande afspraak bij de studentenondersteuner kan zowel op de campus doorgaan als via MS Teams. Gelieve bij het maken van je afspraak je voorkeur aan te geven bij 'Reden van afspraak'. Indien je bij voorkeur op de campus afspreekt, verwachten we je in de Vildersstraat 5, lokaal B004. Indien je liever via MS Teams afspreekt, contacteren we je op het moment van de afspraak via MS Teams.
  • Trajectbegeleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs (LSO/LS1/LS2): Carmen Gonnissen
   Voor studenten in een volledig traject met 2 onderwijsvakken (nog geen diploma hoger onderwijs).
   Voor studenten in een verkort traject met 1 of 2 onderwijsvakken (in bezit van diploma hoger onderwijs).

   Je kan vanaf nu een afspraak maken via Bookings via deze link .

   Als je je afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail. De afspraken vinden steeds online plaats. In de bevestigingsmail staat de link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.
  • Trajectbegeleiding leraar lager onderwijs: dagtraject - Griet Heitzmann

   Je kan een afspraak maken via deze link.
   Selecteer eerst een service (periode van afspraak). Kies daarna datum en uur.
   Op sommige dagen heb je de keuze tussen een afspraak op de campus of een afspraak online.
  • Trajectbegeleiding leraar lager onderwijs: avondtraject - Katrien Daerden of Els Huygens

   Je kan vanaf nu een afspraak maken via deze link .
   Selecteer eerst een service (periode van afspraak).Kies daarna een datum en uur dat voor jou past.
   Vul vervolgens je gegevens in. Je kan kiezen of je een afspraak wenst op de campus of online.

   Als je je afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail met belangrijke info! In die mail staat de link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.
  • Trajectbegeleiding leraar kleuteronderwijs: Jolien Quinten

   De afspraak bij de trajectbegeleider zal doorgaan via Microsoft Teams en niet in de Vilderstraat. Van zodra je een afspraak maakt, krijg je een link waarop je je moet aanmelden op het afgesproken uur.

   Voor afspraken vanaf maandag 14/9/2020 maak je een afspraak via volgende link:

   https://outlook.office365.com/owa/calendar/Trajectbegeleidingkleuteronderwijs@HogeschoolPXL.onmicrosoft.com/bookings/
  • Studentenondersteuning PXL-Education: Hidir Celep

   Bij de studentondersteuners kunnen alle studenten van PXL-Education terecht met vragen i.v.m. studiebegeleiding (studiemethode, studieplanning, uitstelgedrag, …), persoonlijke problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie,…), afhaakgesprekken en studiekeuzebegeleiding.
   Bij Hidir Celep kunnen studenten van LKO, LLO, LLW, LSO en UP terecht voor het aanvragen van een statuut, gepersonaliseerde faciliteiten (voor studenten met een functiebeperking en voor studenten in bijzondere omstandigheden) en voor het aanvragen van zorgbegeleiding.

   De geplande afspraak bij de studentenondersteuner kan zowel op de campus doorgaan als via MS Teams. Gelieve bij het maken van je afspraak je voorkeur aan te geven bij 'Reden van afspraak'. Indien je bij voorkeur op de campus afspreekt, verwachten we je in de Vildersstraat 5, lokaal B004. Indien je liever via MS Teams afspreekt, contacteren we je op het moment van de afspraak via MS Teams.
 • PXL-Media&Tourism

  • Trajectbegeleiding bachelor TRM - JOU

   Via het afsprakenprogramma kan je een afspraak maken met Gwen Verhulst (trajectbegeleider TRM - JOU) met vragen over o.a. je individuele traject, vrijstellingen, statuut werkstudent, … . De afspraak zal online doorgaan via Microsoft Teams (Team Trajectbegeleiding TRM-JOU) of telefonisch.
   Wens je een afspraak in het studentpoint (campus Vildersstraat, lokaal B004)? Stuur dan een mail naar gwen.verhulst@pxl.be om een afspraak te maken.
 • PXL-MAD

  • Trajectbegeleiding PXL-MAD
   Via deze link kan je een afspraak maken met de trajectbegeleider van PXL-MAD, Eline Valkeneers. Afspraken gaan op dit moment door via Microsoft Teams.
  • Studentenondersteuning PXL-MAD

   De afspraken met studentenondersteuner Mieke Boes gaan online door. Je kan een afspraak maken via deze link.
   Als je een afspraak gemaakt hebt, krijg je een bevestigingsmail. In die mail staat een link naar het Teams-gesprek op het moment van je afspraak.

   P.S.: Zit je met vragen die moeilijk online gesteld kunnen worden, stuur dan een e-mail naar mieke.boes@pxl.be. Er kan dan gekeken worden voor een afspraak op de campus.