Kies waar je een afspraak wilt maken
 • Heb je nog geen PXL-account, dan kan je een afspraak maken door op een dienst uit onderstaande lijst te klikken.
 • Heb je al een PXL-account of een huidige PHL-account, dan kan je inloggen om een afspraak te maken.
 • Dienst studievoortgang

  • Dienst studievoortgang
   Geen info
  • Test agenda
   Test description
 • Diverse

  • StudentStartUP - Coach Ine Gerrits
   Zin om te ondernemen of vragen rond ondernemen? Wij helpen je graag verder! Je wordt verwacht in gebouw A, nieuwe ingang (rechts van oude ingang), Elfde Liniestraat 24 Hasselt – eerste verdieping – toegang via multidisciplinaire ruimte. Indien er geen geschikt moment ter beschikking is, stuur gerust een mail naar Ine.Gerrits@pxl.be of pina.cimino@pxl.be
  • StudentStartUP - Coach Matthias Reygel
   Zin om te ondernemen of vragen rond ondernemen? Wij helpen je graag verder! Je wordt verwacht in gebouw A, nieuwe ingang (rechts van oude ingang), Elfde Liniestraat 24 Hasselt – eerste verdieping – toegang via multidisciplinaire ruimte. Indien er geen geschikt moment ter beschikking is, stuur gerust een mail naar Ine.Gerrits@pxl.be of matthias.reygel@pxl.be
  • Intakegesprekken PXL-brede trainingen
   Je hebt je via Epos ingeschreven voor één van de PXL-brede trainingen. Vooraleer te kunnen starten nodigen we je uit voor een diagnostisch intakegesprek bij Jens Degroef waarin besproken zal worden waar je het juist moeilijk mee hebt en wat je doelen zijn. Je dient vooraf ook een vragenlijst in te vullen. De link naar deze vragenlijst heb je via mail ontvangen. Met al deze informatie zullen we samen bekijken welke training het beste bij jou aansluit of dat er misschien andere hulp meer aangewezen is. Het intakegesprek zal doorgaan op Campus Elfde Linie, gebouw D, 2e verdieping. Op de deur van het lokaal zal een blad hangen waarop vermeld staat: “Intakegesprekken PXL-brede trainingen”. Daar kan je aankloppen. Het gesprek duurt maximum één uur. Als je wenst deel te nemen, kan je aan het einde van het gesprek 15,00 euro inschrijvingsgeld betalen via bancontact.
 • PXL-Green&Tech

  • Vragenuur Levenslang Leren BOUW
   Je kan via deze link een afspraak maken met de coördinatoren van LLL, E. Mues & W. Ceulemans. Op het moment van je afspraak word je verwacht in het coachlokaal (lokaal D103), Universitaire Campus – Gebouw H, Agoralaan, Diepenbeek.
  • Trajectbegeleiding Graduaat Elektromechanische systemen, HVAC-systemen en Hernieuwbare energiesystemen
   Voor een aanvraag/bespreking van je individueel traject en de aanvraag voor vrijstellingen kun je terecht bij Christa Grosemans in lokaal (voorlopig afspraak in bureau I009)
  • Verduidelijking inzending logfiles Virtuele Grafische Technieken 1
   Je kan via deze link een afspraak maken met W. Ceulemans ter verduidelijking van het niet inzenden/foute inzending van je logfiles. Op het moment van je afspraak word je verwacht in lokaal F205, Universitaire Campus - Gebouw H, Agoralaan, Diepenbeek.
 • PXL-Tech

  • Trajectbegeleiding pba Bouw
   Je kan via deze link een afspraak maken met de trajectbegeleider van pba bouw, Elise Mues. Op het moment van je afspraak word je verwacht in het studentpoint, Universitaire Campus - Gebouw H, Agoralaan, Diepenbeek.
  • Trajectbegeleiding pba Elektromechanica
   Geen info
  • Studentenondersteuning Tech
   Bij Stephanie Knoops kan je terecht voor: Persoonlijke vragen/problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie,…), studiebegeleiding, gepersonaliseerde faciliteiten, afhaakgesprekken
  • Eindpresentaties Levenslang Leren Bouw
   Hier kan je een afspraak boeken voor je eindpresentatie voor het opleidingsonderdeel Levenslang Leren Bouw. Deze module dient niet om een afspraak te maken voor het stellen van vragen ivm Levenslang Leren Bouw, daarvoor gebruik je het mailadres LLLBouw@pxl.be.
 • PXL-Healthcare

  • Trajectbegeleiding Ergotherapie
   Studenten Ergotherapie kunnen via deze link met mevr. Miet Berden een afspraak maken ivm trajectbegeleiding.
   Studenten Verpleegkunde kunnen via deze link met mevr. Miet Berden een ombudsgesprek aanvragen.

   Locatie: Studentpoint Healthcare, Guffenslaan 39, N0.39 (groene gang bij de hoofdingang)
  • Trajectbegeleiding Verpleegkunde
   Trajectbegeleiding Verpleegkunde: Je hebt een afspraak met Mevr. Kirsten Theunis op de Guffenslaan 39, Gebouw N, in het Studentpoint.
  • Trajectbegeleiding Vroedkunde
   Trajectbegeleiding Vroedkunde: Je hebt een afspraak met Mevr. Jill Smets op de Guffenslaan 39, Gebouw N, in het Studentpoint
  • Medisch onderzoek: Studenten eerste jaar Ergotherapie
   Medisch onderzoek voor studenten 1ste jaar Ergotherapie.
  • Motivatiegesprek internationalisering
   De inschrijving is in slots van 10 minuten georganiseerd. We voorzien telkens 1 uur voor 6 studenten samen. Je dient al bij aanvang van het betreffende uur aanwezig te zijn.
  • Studentenondersteuning PXL-Healthcare
   Studentenbegeleiding PXL-Healthcare: maak hier een afspraak met Katrien Koolen. De afspraken gaan door op Campus Guffenslaan, in het studentpoint – N0.39.
  • Studentenondersteuning Ergo
   Heb je vragen ivm studiebegeleiding of heb je persoonlijke problemen (bv. faalangst, stress, problemen thuis, ...)? Wens je een afhaakgesprek of gepersonaliseerde faciliteiten? Maak dan een afspraak bij studentenondersteuner Miet Joris. De afspraak zal doorgaan in het Student Point, campus Guffenslaan.
 • PXL-Digital

  • Trajectbegeleiding PBA Toegepaste Informatica
   Je kan een afspraak maken met de trajectbegeleiders Veerle Asaert of Kerstin Nys.
   Locatie: Elfde-Liniestraat 26, gebouw B, lokaal B052
  • Trajectbegeleiding Graduaat Programmeren dag- en avondopleiding
   Voor een aanvraag/bespreking van je individueel traject en de aanvraag voor vrijstellingen kun je terecht bij Greta Poelmans in lokaal B344
 • PXL-Business

  • Trajectbegeleiding Financie- en verzekeringswezen (FIV)
   B056
  • trajectbegeleiding LOG
   Lokaal B056, altijd je laptop meebrengen.
  • Trajectbegeleiding Accountancy-Fiscaliteit/Bedrijfsmanagement/Taxes & Management Accounting
   Lokaal 056, blok B. Bij aanvraag van individuele trajecten laptop meebrengen.
  • Trajectbegeleiding Rechtspraktijk: Kim Dinicola
   Via deze link kunnen enkel studenten die 2 RPR en 3 RPR combineren een afspraak maken met Kim di Nicola, trajectbegeleider voor rechtspraktijk. De afspraken vinden plaats in lokaal B 056. Studenten die 1 RPR en 2 RPR willen combineren, of die een vrijstelling willen aanvragen, kunnen een afspraak maken bij mevr. Holsteens.
   Bij opmerkingen kan je vermelden waarvoor je wilt langskomen. Voor een vlot verloop is het bovendien noodzakelijk dat iedereen zijn login-gegevens (studentennummer en paswoord) meebrengt naar de afspraak. Voor een vlotte afhandeling is het ook aan te raden om je eigen laptop mee te brengen naar de afspraak. Annuleren van een afspraak kan enkel via mail ten minste 2 dagen vooraf.
  • Intakegesprekken Graduaat Juridisch-administratieve ondersteuning
   Het intakegesprek kadert in het oriënteringstraject van de graduaatsopleidingen. De coördinator bespreekt samen met de student zijn/haar resultaten op de instaptesten en bekijkt of er extra ondersteuning nodig is. De studenten worden verwacht in gebouw B, 2e verdieping, Elfde Liniestraat, 3500 Hasselt, lokaal B201.
  • Trajectbegeleiding Graduaat Accounting Administration
   Afspraak bij Kerry Cuypers – Lokaal B201
  • Verkenning taakfiche 20-21
   Bespreking mogelijke invulling taakfiche 20-21
 • PXL-Music

  • Studentenondersteuning PXL-Music
   Studentenondersteuning PXL-MUSIC: maak hier je afspraak met Veerle Nullens.
 • PXL-Social Work

  • Trajectbegeleiding sociaal werk
   Via deze link kan je een afspraak maken bij Kristel Moons (trajectbegeleider Sociaal Werk). De afspraken gaan door in het student point, campus Vildersstraat.
  • Studentenondersteuning Sociaal Werk
   Iris Tilkin
   Heb je vragen i.v.m. studiebegeleiding (studiemethode, planning, uitstelgedrag, …), persoonlijke problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie, …), of studiekeuzebegeleiding? Via deze link kan je een afspraak maken bij Iris Tilkin (studentenondersteuner Sociaal werk). Ook kan je bij Iris Tilkin terecht voor de aanvraag van gepersonaliseerde faciliteiten en afhaakgesprekken.

   Voor dringende psychologische ondersteuning kan je ook een afspraak boeken bij Ann Vanbeckevoort (=studentenondersteuner van graduaat ortho)

   De afspraken gaan door in het studentpoint, lokaal B004, campus Vilderstraat.
 • PXL-Education

  • Studentenondersteuning PXL-Education: Liesbeth Dierckx
   Bij de studentenondersteuners kunnen alle studenten van PXL-Education terecht met vragen i.v.m. studiebegeleiding (studiemethode, studieplanning, uitstelgedrag, …), persoonlijke problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie, …), afhaakgesprekken, het aanvragen van zorgbegeleiding en studiekeuzebegeleiding. Afspraak bij studentenondersteuner @studentpoint campus Vildersstraat (lokaal B004).
  • Trajectbegeleiding leraar secundair onderwijs: Carmen Gonnissen
   Voor studenten in een volledig traject met 2 onderwijsvakken (nog geen diploma hoger onderwijs, nog geen 3 jaar beroepservaring).
   Voor studenten in een verkort traject met 1 of 2 onderwijsvakken (in bezit van diploma hoger onderwijs)

   Afspraak bij trajectbegeleider @ studentpoint campus Vildersstraat (lokaal B004).

   LET OP: studenten in een verkort traject met onderwijsbevoegdheid op basis van huidig diploma hoger onderwijs (verkorte educatieve bachelor) of minstens 3 jaar beroepservaring (educatieve graduaatsopleiding) maken via e-mail een afspraak bij het hoofd van Centrum PXL-Education UP: danny.robben@pxl.be
  • Trajectbegeleiding leraar lager onderwijs: avondtraject - Katrien Daerden of Els Huygens

   Afspraak bij trajectbegeleider @ studentpoint campus Vildersstraat (lokaal B004).
  • Trajectbegeleiding leraar kleuteronderwijs: Jolien Quinten

   Afspraak bij trajectbegeleider @ studentpoint campus Vildersstraat (lokaal B004)
  • Studentenondersteuning PXL-Education: Hidir Celep
   Bij de studentondersteuners kunnen alle studenten van PXL-Education terecht met vragen i.v.m. studiebegeleiding (studiemethode, studieplanning, uitstelgedrag, …), persoonlijke problemen, psychosociale problemen (faalangst, depressie,…), afhaakgesprekken en studiekeuzebegeleiding.
   Bij Hidir Celep kun je eveneens terecht voor het aanvragen van gepersonaliseerde faciliteiten (voor studenten met een functiebeperking en voor studenten in bijzondere omstandigheden) en voor het aanvragen van zorgbegeleiding.

   Afspraak bij studentenondersteuner @ studentpoint campus Vildersstraat (lokaal B004).
 • PXL-Media&Tourism

  • Trajectbegeleiding bachelor Toerisme & Recreatiemanagement - Trajectbegeleiding bachelor Journalistiek
   Via het afsprakenprogramma kan je een afspraak maken met Gwen Verhulst (trajectbegeleider bachelor Toerisme & Recreatiemanagement - trajectbegeleider bachelor Journalistiek) met vragen over o.a. je individuele traject, vrijstellingen, statuut werkstudent, … . De afspraak zal doorgaan in het Student Point, campus Vildersstraat.
 • PXL-MAD

  • Gesprekken oriënteringstraject MAD
   Geen info
  • Studentenondersteuning PXL-MAD
   Studentenondersteuning PXL-MAD: maak hier je afspraak met Veerle Nullens.